Každá myšlenka ovlivňuje zdraví

Dornova metoda

studio zdravého životního stylu

Dornova metoda může být účinná terapie při napravování páteře a kloubů. Jako vše, nebývá dornova metoda samospásná. Velmi často proto používám kombinaci různých terapií, a to dle toho, co je pro daného jedince nejvhodnější. Nejčasteji však používám vlastní metodu, která vzdáleně z dornovy metody vychází. Tuto svoji metodu jsem si vypracovala dlouhými léty praxe a jeví se mi jako úplně nejúčinnější.

 

Články z časopisu Záhady života. Klikněte na obrázky níže.

Tvorba webových stránek: dazmedia.cz

Autopatie Praha Stavební dozor Praha ORMI Investment Kadeřnictví Petrovice Stavební dozor Praha Autopatie Praha